Canlı kabul bölümü: Tavukların işleme prosesinde, işlemin ilk başlangıç bölümüdür. Kümeslerde yetiştirilen tavuklar kesime hazır hale geldiğinde araçlara yüklenerek kesimhaneye gönderilir. Bu işlem genellikle tavukların kasalara konulması ve kasaların sevkiyatı gerçekleştirecek olan araçlara yüklenmesi ile olur. Ürünlerin kesimhanedeki bu ilk buluşmasında öncelik olarak kanatlı sağlığı göz önüne alınarak işlemler gerçekleşir. Bu sebeple kullanılacak makine ve ekipman ihtiyaçları karşılanır. Tesisin kapasitesine göre makine ve ekipman seçimi yapılır.

Kesim ve Tüy Yolma Bölümü: Kanatlı işleme prosesinde canlı tavuğun kesim işlemi bu bölümde yapılır. Bu sebeple buradaki makinelerin işlevselliği çok önemlidir. Ayrıca burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da tavuğun etik olarak ve psikolojik olarak en uygun şekilde makinelerin müdahalelerine maruz kalmasıdır. Bölümdeki ana görev kanatlı ürünlerin kesilip tüylerinden temizlenmesi ve iç organlarının temizlenmeye hazır hale getirilmesidir. Çeşitli makine ve ekipmanlar kullanılarak bu işlemler gerçekleşir. Bölümden çıkan tavuk ne kadar temiz ve düzgün olursa bir sonraki bölüm görevini o kadar iyi gerçekleştirebilir. Bu bölümdeki hattın modüler bir yapıya sahip olması, ileride olası bir kapasite artırımında kolaylıkla çözüm sunulmasını sağlar. Böylece mevcut sistemler üzerinde modifikasyon yapma şansı bulunur. Bölümde birçok güvenlik önlemleri alınmış, verimli, seri ve enerji dostu bir çalışma prensibi sağlanmıştır.

Otomatik İç Organ Temizleme Bölümü: Kanatlı işleme prosesinde ekipman ve makinelerin en karmaşık olduğu bölüm Otomatik İç Organ Temizleme bölümüdür. Kesim ve tüy yolma bölümünden gelen tavukların iç organlarının temizlenmesinin yanı sıra temizlenen iç organların da (ciğer, taşlık vb.) kalitesi çok önemlidir. Özellikle yüksek kapasitede, hattın yüksek hızda dönmesi ile bu işlemi insan gücü ile yapmak hem çok zor hem de verim açısından çok düşük seviyede kalacaktır. Verim ve serilik açısından bu bölümdeki her makine ve her makine üzerindeki her istasyon, başlangıçtan bitime kadar bütün tavuklar için aynı kalitede işlem yapar. Bölümde bulunan her makinenin kendine has görevleri vardır. Her biri konveyör hattı ile senkron çalışır. Mekanik bir yapıya sahip olması, makinelerin uzun ömürlü olmasını sağlar. Ayrıca ortalama tavuk ağırlık ve boyutlarına göre birçok ayar seçeneği sunularak her makinenin tam verimle çalışması sağlanır.

Sulu Yıkama ve Soğutma Bölümü: Kanatlı ürünlerde yıkama ve soğutma çok önemli bir prosestir. Soğutma prosesi iki farklı şekilde gerçekleşir. Bu iki seçenekten hangisinin uygun olduğu kapasite ve müşteri talebine göre seçilir. İlk seçeneğin tek başına yeterli kaldığı projeler daha çok düşük kapasiteli tesislerdir. Kapasite yükseldikçe her iki sistemin de kullanılması gerekir. Bu bölümdeki asıl amaç, kesim ve iç organları temizlenen tavukların hava soğutma işlemine maruz kalmadan önce vücut ısısının daha düşük değerlere ulaşmasını sağlamaktır. Bu da tavuğun daha kaliteli bir soğutma işlemine uğramasını sağlar. Bu hem tavuk kalitesi hem de ürün ömrü için pozitif bir etkendir. Soğutmanın su ile yapılması sayesinde tavuklar aynı zamanda temizlenerek soğuk hava bölümüne giriş yapar.

Hava Soğutma Bölümü: Bir gıda prosesinde soğutma doğrudan ürüne etki eder. Bu kanatlı, balık, sebze, meyve gibi birçok gıda için geçerlidir. Kanatlı ürününde de bu işlem son derece dikkat isteyen bir konudur. Önemli olan nokta ürünün soğuk hava odasında ne kadar kaldığı ve oda içi sıcaklığın kaç derece olduğudur. Tüm bunlar ve tavuk eti sağlığı göz önüne alınarak hesaplamalar yapılır. Bu hesaplamalar sonucunda en uygun konveyör metrajı açığa çıkar. Tavuğun çok fazla soğutulması da zararlıdır, gerektiğinden az soğutulması da. Kapasiteye göre konveyör sisteminin metrajı değişkenlik gösterir.

 

Hava Soğutma Konveyörü

 

Özellikle yüksek kapasiteli tesislerde 4-5 kilometreyi bulan konveyör hatlarında güvenlik ve hattın stabil olması, gerginliği ve dengesi çok önemlidir. Buna uygun tork kontrolü, pinomatik gergi, merkez kumanda panosundaki göstergeler ve acil stoplar gibi birçok güvenlik önlemi alınır. Kapasite artırımında katlı sistem sayesinde hat üzerinde modifikasyon yapma imkânı vardır.

Gramaj Tasnif Bölümü: Bir tavuk kesimhanesinde elektronik bakımdan en komplike bölümdür. Bölümde tavuğun ağırlığı ve kalitesi Gramaj Tasnif Hattı panosunda bulunan bilgisayar programında otomatik olarak yapılır. Özel askı kullanılan hatta gelen tavuk, ağırlığı tespit edilerek tasnif edilir. Hat üzerinde bulunan bir loadcell tartım işlemini yapar ve bilgisayar programına bilgiyi iletir. Bu işlemler PLC kullanımı sayesinde milisaniyelerde gerçekleşir. Tartım yapılan ağırlığa göre belirlenen kefeye ait olan tavık, yine hat üzerinde bulunan pinomatik düşürücü istasyonları sayesinde ait olduğu kefeye düşer. Alberk gramaj tasnif hattı yüksek hızlarda dönen konveyör hatlarına rağmen en doğru tartımı yapma yeteneğine sahiptir.

Gramaj Tasnif Hattı

 

Elektronik bakımdan en komplike bölümdür. Bölümde ürünün ağırlığı ve kalitesi Gramaj Tasnif Hattı panosunda bulunan bilgisayar programında otomatik olarak yapılır. Özel askı kullanılan hatta gelen ürün, ağırlığı tespit edilerek tasnif edilir. Hat üzerinde bulunan bir loadcell tartım işlemini yapar ve bilgisayar programına bilgiyi iletir. Bu işlemler PLC kullanımı sayesinde milisaniyelerde gerçekleşir. Tartım yapılan ağırlığa göre belirlenen kefeye ait olan kanatlı, yine hat üzerinde bulunan pinomatik düşürücü istasyonları sayesinde ait olduğu kefeye düşer.

Paketleme Bölümü: İşlemede son aşama olan paketlemedir. Paketleme Grubu sayesinde bu işlem seri ve hijyenik bir biçimde yapılır. Grup bant, pinomatik poşetleme makinesi ve klips makinesinden oluşur. Pinomatik poşetleme makinesi ve klips makinesi bant üzerine monte edilir. Poşetleme makinesi hava ile çalışır. Böylece personel sadece tavuğu alır poşetin içine bırakır. Banttan poşetleri alan personeller seri bir şekilde klipsleme işlemini de yaparak paketleme işlemi en kısa sürede en yüksek adette tamamlar. Paketlenen tavuk soğuk depoya nakledilerek sevkiyata hazır hale gelir.

 

Paketleme Grubu

 

İşlemede son aşama olan paketlemedir. Paketleme Grubu sayesinde bu işlem seri ve hijyenik bir biçimde yapılır. Grup bant, pinomatik poşetleme makinesi ve klips makinesinden oluşur. Pinomatik poşetleme makinesi ve klips makinesi bant üzerine monte edilir. Poşetleme makinesi hava ile çalışır. Böylece personel sadece ürünü alır poşetin içine bırakır. Banttan poşetleri alan personeller seri bir şekilde klipsleme işlemini de yaparak paketleme işlemi en kısa sürede en yüksek adette tamamlar. Paketlenen ürün soğuk depoya nakledilerek sevkiyata hazır hale gelir.

Otomatik Parçalama Bölümü: Tavuk işleme prosesinde baştan sona kadar ürünler yapısal olarak bir bütün halindedir. Bu bütünlüğü bozmak için Tavuk Otomatik Parçalama Hattı kullanılır. Pazar ihtiyacına göre parça ve bütün tavuk satışı yapılır. Burada yatırım açısından önemli olan pazarın talebine uygun olan ürünü sunmaktır. Otomatik parçalama hattı, kendine has bir platform yapısı ve konveyörü olan bir sistemdir. Konveyörde özel askılar ve bu askıların üzerinde bulunan özel yönlendiriciler bulunur. Bunun sebebi kesim yapılacak bölgeye göre makine ve tavuğun duruş pozisyonunun ayarlanmasıdır.

Alberk otomatik parçalama hattı, yüksek kapasiteli tesislerde verimli, seri ve en doğru parçalama işlemi yapar. Parçalama işlemi hat üzerine bağlı ancak birbirinden bağımsız çalışan makineler ile gerçekleşir. Parçalama hattında; uç kanat kesme, dip kanat kesme, kovan göğüs ve spesiyal göğüs kesme, ortadan ikiye ayırma, baget kesme ve düşürücü makinelerinden oluşur.

Ayrıca her bir makine arasında da askıların yönünü ayarlayacak kılavuzlar konveyör üzerine monte edilmiştir. Modüler bir yapıya sahip olan hatta, makine ekleme ve çıkartma kolaylıkla yapılabilir. Kesim yapan bıçaklar muhafazalarla kapatılarak ve acil stoplar konularak güvenlik önlemleri alınmıştır. Her makine üzerinde yükseklik ayarı ve yönlendirici kılavuz ayarları yapılması için mekanizmalar bulunur. Bu sayede çeşitli ağırlık grubunda rahatlıkla parçalama işlemi gerçekleştirilir. Parçalama hattının yeri projeye göre özel olarak seçilir ve üretilir.

 

Otomatik Parçalama Hattı

 

Parçalama işlemi hat üzerine bağlı ancak birbirinden bağımsız çalışan makineler ile gerçekleşir. Parçalama hattı uç kanat kesme, dip kanat kesme, kovan göğüs ve spesiyal göğüs kesme, ortadan ikiye ayırma, baget kesme ve düşürücü makinelerinden oluşur. Modüler bir yapıya sahip olan hatta, makine ekleme ve çıkartma kolaylıkla yapılabilir. Parçalama hattının yeri projeye göre özel olarak seçilir ve üretilir.

Atık Sistemi: Gıda işleme sistemlerinde tesis temizliği çok önemlidir. Kanatlı işleme prosesinde ise birçok atık ve çöp açığa çıkar. Çöp hem geri dönüşüm hem de enerji açısından son derece değerlidir. Tesislerde açığa çıkan bu çöpün değerlendirilmesi için Atık Çöp Seperatörü ve Pompa Grubu kullanılır. Özellikle tesiste oluşan kanatlı atıkları rendering sistemi sayesinde yem için hammadde olarak kullanılır. Aynı zamanda bir diğer konu da çevre temizliğidir. Tesiste oluşacak atık ve çöplerin kontrol altında olması gerekir. Unutulmamalıdır ki canlı girişinden ürün sevkiyatına kadar bir bütün olan tesiste temizlik çok önemlidir. Alberk tüm bunları kontrol altına almak için geliştirdiği sistem sayesinde tesisteki hijyen oranının en üst seviyede olmasını sağlar. Kurulacak olan tesisin projesi ilk baştan itibaren buna göre dizayn edilir. Çünkü çöplerin toplanacağı kanal ve kuyular mimari projenin ilk adımında yapılır. Bu kanal planına göre de makine yerleşimleri belirlenir. Böylece çalışma esnasında ve çalışma bitiminde tesis atıklardan sürekli arındırılmış olur.

Sistem Kumanda Panoları: Kanatlı prosesindeki bütün ekipmanların kontrolü, yönetimi, güvenliği ve ana güç kaynağı Sistem Kumanda Panolarının sayesinde gerçekleşir. Panolar kendi içerisinde bölümlere ayrılır. Her bölümün kendine ait bir panosu bulunur. Bu panolarda ana enerjinin bulunduğu panodan beslenir. Makinelerde bulunan motorlar, hat üzerindeki redüktörler, acil stoplar, konveyör hattının hızı gibi birçok seçenek panolar üzerinden tek bir tuş ile kontrol edilir. Hangi makinenin çalışıp çalışmadığı, hangi makinenin arıza verdiği, konveyör dönüş hızı, dijital göstergelerdeki bir takım değerler gibi birçok bilgi çalışma sırasında pano üzerinden görülerek bilgi edinilir.