Hammadde Alım : Çeşitli nakil araçlarıyla fabrikaya gelen hammadde bunkere boşaltılır. Oluşan tozama filtre ve fan ile giderilir.

Pişirme : Tüm kümes hayvanlarının atık ürünlerinin yüksek basınç ve sıcaklıkta pişirilerek içindeki zararlı maddelerden arındırıldığı ve ekonomik değer kazandırıldığı bir yöntemdir.

Koku ve Buhar İşleme : Koku giderici (deodoriser), rendering tesislerinde pişirici kazandan çıkan kokulu buharın su ve bazı kimyasallarla yıkanarak kokusuz hale getirilmesi amacıyla kullanılır.

Presleme : Rendering ünitelerinde ve yağlı tohum işleme tesislerinde kullanılan yağ presi içine giren ürünü vida yapısı ile ilerletirken katı malzemenin içinde bulunan yağı ızgaralardan dışarı çıkarmak üzere tasarlanmıştır.

Soğutma : Sıcak pelet, soğutucuya alınarak siklon ve fan yardımı ile karşı hava akımı uygulanarak soğutulur.

Taşıma Ekipmanları : Hammadde, yarı mamul ya da mamulün tesisteki makine ve depolar arasında, yatay ya da dikey transferini sağlayan ekipmanlardır.