Hammadde Alım : Çeşitli nakil araçlarıyla fabrikaya gelen hammadde bunkere boşaltılır. Oluşan tozama filtre ve fan ile giderilir.

Temizleme : Hammadde tabii magnetten getirilerek içindeki metal parçalardan temizlenir. Ayrıca hammadde içinde bulunan yabancı maddelerin ayıklanması ile elenir.

Dozajlama : Tartım sistemi, çelik konstrüksiyondan oluşmaktadır. Silolardan toz çıkmaması için toz emme özelliği bulunmaktadır.Dozaj silolarına alınan hammadde, üretilecek yemin rasyonuna göre silo alt helezonlarından dozaj kantarına alınır.

Karıştırma : Öğütülen hammaddeye homojen bir karışım elde etmek için premix, mikro malzeme, mineral ve vitamin katılır. Katkı maddeleri her şarjda belli oranda karıştırılır. Dozaj helezonları ve tartım sistemi ile hassas bir oran elde edilir. Pelet yemin kalitesi çin katkı maddelerinin ilavesi önemlidir.

Paketleme : Mamül değolarda stoklanan ürün işletme şartlarına göre torbalama kantarında 50’şer kg olarak tartılıp çuvallanır ve ambara sevk edilir. Ya da dökme tyem kamyonlarına yüklenerek ulaşımı sağlanır.

Taşıma Ekipmanları : Hammadde, yarı mamul ya da mamulün tesisteki makine ve depolar arasında, yatay ya da dikey transferini sağlayan ekipmanlardır.