Kompostlama : Çeşitli nakil araçlarıyla tesise getirilen gübre kompostlama kanallarına boşaltılır.Dehidratörler sayesinde kanallarda ötelenerek kompostlama işlemi gerçekleştirilir.

Öğütme : Çekiçli değirmende hammadde öğütülür, filtre ve fan öğütme sırasında oluşan tozu önlemek için tasarlanmıştır. Filtreler periyodik olarak patlangaç valflerle torbalarını temizlemektedir.

Karıştırma : Öğütülen hammaddeye homojen bir karışım elde etmek için premix, mikro malzeme, mineral ve vitamin katılır. Katkı maddeleri her şarjda belli oranda karıştırılır. Dozaj helezonları ve tartım sistemi ile hassas bir oran elde edilir. Pelet yemin kalitesi çin katkı maddelerinin ilavesi önemlidir.

Peletleme : Devir ayarlı helezonla beslenilen yarı mamül istenilen çapta delikli disklerde ruleler yardımı ile preslenerek pelet elde edilir.

Soğutma : Sıcak pelet, soğutucuya alınarak siklon ve fan yardımı ile karşı hava akımı uygulanarak soğutulur.

Temizleme & Eleme

Paketleme : Mamül değolarda stoklanan ürün işletme şartlarına göre torbalama kantarında 50’şer kg olarak tartılıp çuvallanır ve ambara sevk edilir. Ya da dökme tyem kamyonlarına yüklenerek ulaşımı sağlanır.

Taşıma Ekipmanları : Hammadde, yarı mamul ya da mamulün tesisteki makine ve depolar arasında, yatay ya da dikey transferini sağlayan ekipmanlardır.