Hammadde Alım : Çeşitli nakil araçlarıyla fabrikaya gelen hammadde bunkere boşaltılır. Oluşan tozama filtre ve fan ile giderilir.

Temizleme & Eleme : Hammadde tabii magnetten getirilerek içindeki metal parçalardan temizlenir. Ayrıca hammadde içinde bulunan yabancı maddelerin ayıklanması ile elenir.

Öğütme & Ufalama : Öğütme ve Karıştırma; çekiçli değirmende hammadde öğütülür, filtre ve fan öğütme sırasında oluşan tozu önlemek için tasarlanmıştır. Filtreler periyodik olarak patlangaç valflerle torbalarını temizlemektedir. Karıştırıcıda katkı maddeleri ile karışım elde etmek için öğütülen hammadde karıştırılır.

Mikro & Makro Dozajlama : Tartım sistemi, çelik konstrüksiyondan oluşmaktadır. Silolardan toz çıkmaması için toz emme özelliği bulunmaktadır.Dozaj silolarına alınan hammadde, üretilecek yemin rasyonuna göre silo alt helezonlarından dozaj kantarına alınır.

Karıştırma : Öğütülen hammaddeye homojen bir karışım elde etmek için premix, mikro malzeme, mineral ve vitamin katılır. Katkı maddeleri her şarjda belli oranda karıştırılır. Dozaj helezonları ve tartım sistemi ile hassas bir oran elde edilir. Pelet yemin kalitesi çin katkı maddelerinin ilavesi önemlidir.

Şartlandırma & Peletleme : Devir ayarlı helezonla beslenip kondisyonerde buharla yumuşatılan yarı mamül istenilen çapta delikli disklerde ruleler yardımı ile preslenerek pelet yem elde edilir. Sıcak soğutucuya alınarak siklon ve fan yardımı işe karşı hava akımı uygulanarak soğutulur.

Soğutma & Kurutma : Sıcak pelet, soğutucuya alınarak siklon ve fan yardımı ile karşı hava akımı uygulanarak soğutulur.

Yağ Kaplama : Yağ, enzim ve diğer mikro likit katkılar pelet yemlerin tüketime göre iyileştirilmesi amacıyla kaplayıcı olarak kullanılır. Kaplanacak yağ oranına göre akış sırasında max %7 yağ pulverize edilerek pelet yeme yağ kaplanır.

Ekstrüzyon : Ekstrüzyon prosesi besleyici ürünleri pişirme, ekstrüde etme, genişletme, starilize etme, şekillendirme ve yapı kazandırmada hızlı ve ekonomik olarak kullanılır. Ekstrüzyon ile yağlı tohumlar içinde anti metobolitler zararsız hale getirilir ve hücreleri parçalanır. Hububatların içerisindeki nişastayı kolay hazmedebilir hale getirir. Bitkisel ve hayvansal yağları stabilize eder. Bazı hayvansal ve bitkisel atıkları yem katkı maddesi olarak yeniden kullanılır hale getirir.

Paketleme : Mamül değolarda stoklanan ürün işletme şartlarına göre torbalama kantarında 50’şer kg olarak tartılıp çuvallanır ve ambara sevk edilir. Ya da dökme tyem kamyonlarına yüklenerek ulaşımı sağlanır.

Ezme : Valsli ezme çoğunlukla buharla tavlanmış küçük boyutlardaki tahılların ezilmesinde kullanılır. Isıl işlemle sertleştirilmiş, aşınmaya dayanıklı vals toplarının top aralıkları ayarlanabilir. Güçlü bir yapısı olan valsli ezme minimum bakım maliyeti ile maksimum performans gösterir. Valsli ezmenin girişindeki besleme gibi diğer özel donanımlarda valsli ezmenin standartıdır.