Hammadde Alım : Çeşitli nakil araçlarıyla fabrikaya gelen hammadde bunkere boşaltılır. Oluşan tozama filtre ve fan ile giderilir.

Temizleme & Eleme : Hammadde tabii magnetten getirilerek içindeki metal parçalardan temizlenir. Ayrıca hammadde içinde bulunan yabancı maddelerin ayıklanması ile elenir.

Şartlandırma : Temizlenmiş şekilde buhar kulesinin içine giren tahıllar,istenilen sıcaklıkta yaklaşık 45 dakika boyunca şartlandırılır.

Ezme : Valsli ezme çoğunlukla buharla tavlanmış küçük boyutlardaki tahılların ezilmesinde kullanılır. Isıl işlemle sertleştirilmiş, aşınmaya dayanıklı vals toplarının top aralıkları ayarlanabilir. Güçlü bir yapısı olan valsli ezme minimum bakım maliyeti ile maksimum performans gösterir. Valsli ezmenin girişindeki besleme gibi diğer özel donanımlarda valsli ezmenin standartıdır.

Soğutma & Kurutma : Sıcak pelet, soğutucuya alınarak siklon ve fan yardımı ile karşı hava akımı uygulanarak soğutulur.

Paketleme : Mamül değolarda stoklanan ürün işletme şartlarına göre torbalama kantarında 50’şer kg olarak tartılıp çuvallanır ve ambara sevk edilir. Ya da dökme tyem kamyonlarına yüklenerek ulaşımı sağlanır.