Hammadde Alım : Çeşitli nakil araçlarıyla fabrikaya gelen hammadde bunkere boşaltılır. Oluşan tozama filtre ve fan ile giderilir.

Temizleme & Eleme : Hammadde tabii magnetten getirilerek içindeki metal parçalardan temizlenir. Ayrıca hammadde içinde bulunan yabancı maddelerin ayıklanması ile elenir.

Öğütme & Ufalama : Öğütme ve Karıştırma; çekiçli değirmende hammadde öğütülür, filtre ve fan öğütme sırasında oluşan tozu önlemek için tasarlanmıştır. Filtreler periyodik olarak patlangaç valflerle torbalarını temizlemektedir. Karıştırıcıda katkı maddeleri ile karışım elde etmek için öğütülen hammadde karıştırılır.

Şartlandırma & Peletleme : Devir ayarlı helezonla beslenip kondisyonerde buharla yumuşatılan yarı mamül istenilen çapta delikli disklerde ruleler yardımı ile preslenerek pelet yem elde edilir. Sıcak soğutucuya alınarak siklon ve fan yardımı işe karşı hava akımı uygulanarak soğutulur.

Soğutma & Kurutma : Sıcak pelet, soğutucuya alınarak siklon ve fan yardımı ile karşı hava akımı uygulanarak soğutulur.

Paketleme : Mamül değolarda stoklanan ürün işletme şartlarına göre torbalama kantarında 50’şer kg olarak tartılıp çuvallanır ve ambara sevk edilir. Ya da dökme tyem kamyonlarına yüklenerek ulaşımı sağlanır.